textilarkeolog.dk

textilarkeolog.dk

Vikingetid og middelalder

Textilarkeolog.dk er tænkt som en ressourceside for alle, der arbejder med tekstiler og dragter i vikingetid og middelalder. På siden kan du hente tips og råd samt artikler m.m. om tekstiler og dragter.

Projekter, foredrag m.m.

om migPosted by kathrine@textilarkeolog.dk Thu, December 05, 2013 20:12:36

2012-2013

- Projektleder på Korstogsbyen Kalundborg og arrangør af Korsridderfestivalen 2013

2011

- Arrangør af 1800-tals marked på Kalundborg Museum

2010

- Styregruppemedlem på Tissø Vikingemarked

2009

- Udgivelsen af Medieval Broadcloth

2007

- Arrangør af Favrskov Middelaldermarked i Hadsten og initiativtager til foreningen Favrskov Middelalder.

- Deltagelse i International Medieval Congress i Leeds, England.

2006

- Arrangør af konferencen Medieval broadcloth for Center for Tekstilforskning samt tekstilekskursion til Lödöse Museum for konferencens deltagere, støttet af Letterstedtska Föreningen.

2005

- Deltagelse i IX. Nesat symposium i Schweiz med foredraget: Textiles from Lödöse, Sweden - Textiles appearance and visual expression.

- Iværksættelse og deltagelse i et Nordisk Netværksprojekt med tekstilforskere fra Sverige, Norge og Finland, støttet af Nordisk Kulturfond.

2004

- Deltagelse i Xth EAA konference i Lyon i Frankrig med foredraget: Nålebinding in Scandinavia.

Medarrangør af en tværfaglig temadag, Aspekter af tekstilarkæologi , ved Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik, Aarhus Universitet.Ansættelser

om migPosted by kathrine@textilarkeolog.dk Thu, December 05, 2013 19:55:46

Fra 2011

- Eventmanager, spiludvikler og museumsformidler på Kalundborg Museum på vegne af Euman a/s

- Formidler på Kalundborg Museum

2008 - 2010

- Pædagog i en SFO

2008

- Forskningsassistent på Center for Tekstilforskning, København. Redigering af publikationen fra klædeseminariet i 2006.

2007

- Udarbejdelse af undervisningsmateriale til Kulturkørekortet under Sydvestsjællands Museum

- Formidlingsleder på Vikingeborgen Trelleborg

2006

- Rekonstruktionsmedarbejder på Kulturhistorisk Museum Randers

- Leder for aktiviteter og formidling Hjemsted Oldtidspark. Arbejdsopgaver: tilrettelæggelse, organisering og udførelse af parkens aktiviteter og arrangementer. Kontakt til frivillige og ansætte i parken samt formidlingsopgaver som rundvisninger, gruppearrangementer og skoletjeneste.

- Forskningsassistent på Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning. Arbejdsopgaver: arrangering af internationalt tekstilseminar samt undervisning i middelalderdragt på Designskolen i Kolding.

2005

- Undervisningsassistent på Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet. Undervisning i tekstiler og dragter i vikingetid og middelalder.

- Museumsformidler på Moesgård Museum. Arbejdsopgaver: dragtsyning, deltagelse i børneaktiviteter og Vikingetræf 2005, tekstilkurser, levende formidling af tekstilhåndværk, rundvisninger og skoletjeneste i forbindelse med særudstillingen Vikingernes Aros .

2002

- Mellemleder og aktivitetskoordinator på Middelaldercentret, Nykøbing F. Arbjedsopgaver: aktivering af frivillige og formidling til centrets gæster.

1998

- Lærervikar på Hestkær Friskole. Undervisningserfaring med alle klassetrin.

Uddannelse

om migPosted by kathrine@textilarkeolog.dk Thu, December 05, 2013 19:37:22

2011

- Fagmodul i Projektstyring under DM Efteruddannelse og Køge Handelsskole ved Jørgen Rybirk.

2004

- Kandidatuddannelse i Middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet.

2003

- Individuelt tilrettelagt suppleringsfag i Tekstilvidenskab ved Högskolan i Borås under lektor Christina Rinaldo, tekstilkonservator Åsa Haggren og professor Lise Bender Jørgensen.

2002

- Praktikophold ved Tekstilsektionen, Nationalmuseets Bevaringsafdeling i Brede under Joy Boutrup og Else Østergaard.

- Bacheloruddannelse i Middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet.
Cand hvad?

om migPosted by kathrine@textilarkeolog.dk Thu, December 05, 2013 19:32:53

Siden 1998 har jeg arbejdet intensivt med vikingetidens og middelalderens dragter og tekstiler. Først var fokus på dragtstudier, men i forbindelse med opholdet ved Väfskolan i Borås er fokus flyttet til tekstilerne og stofferne. Väfskolan i Borås har gennem en lang årrække specialiseret sig i rekonstruktion af historiske og arkæologiske tekstiler. Her har jeg lært de basale principper for analyse og rekonstruktion og fået indsigt i håndværkskundskabens betydning for forståelse af fortidens tekstiler. Således har samarbejdet med håndvæver Lena Hammarlund ført til nye metoder indenfor tekstilforskningen. Erfaring med analyse og registrering af tekstiler har jeg opnået gennem en række forskellige projekter.

En vigtig del af uddannelsen har været kombinationen af teori og praksis. Jeg har derfor hele studietiden kombineret de teoretiske studier med praktisk udøvelse som garn- og stoffremstilling, dragtsyning og andre tekstile teknikker som nålebinding og brikvævning. Jeg har siden 1994 indgået i forskellige sammenhænge som museumsformidler. Først har det været som frivillig på Hjerl Hede og Middelaldercentret Nykøbing F. og i de senere år har jeg været ansat på forskellige historiske centre og museer, bl.a. Vikingeborgen Trelleborg, Hjemsted Oldtidspark og Moesgård Museum i forbindelse særudstilling om Vikingernes Aros, hvor jeg i udstillingen formidlede vikingetidens tekstilhåndværk og især sejlproduktion. Fra 2007 har jeg flyttet rødderne til Sjælland. Først i form af en ansættelse på Vikingeborgen Trelleborg og siden 2011 som formidler på Kalundborg Museum. Derudover har jeg i flere omgange afholdt workshops og foredrag om vikingetidens og middelalderens tekstiler og dragter.

I 2004 var jeg medarrangør af en tværfaglig temadag om tekstilarkæologi under Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik, Aarhus Universtiet. I efteråret 2004 deltog jeg i European Association of Archaeologists X. Annual meeting i Lyon i Frankrig med foredraget: Nålebinding in Scandinavia og seneste har jeg deltaget i IX. North European Symposium for Archaeological Textiles i Schweiz med foredraget: Textiles from Lödöse, Sweden - Textiles appearance and visual expression. Desuden har jeg været initiativtager til et Nordisk Netværksprojekt med tekstilforskere fra Sverige, Norge og Finland støttet af Nordisk Kulturfond og Lödöse Museum, hvor tekstiler fra Lödöse, Oslo og Turku har indgået. Dette netværk er blevet udviddet til et Nordeuropæisk netværk i forbindelse med konferencen Medieval broadcloth som blev afholdt på Center for Tekstilforskning i august måned 2006. Foruden at organisere konferencen holdt jeg også et foredrag om stribet og mønstret stof sammen med dragthistoriker Camilla Luise Dahl. Foredragene er nu publiceret.

Jeg har i løbet af min studietid oparbejdet den fornødne kompetence til at arbejde med tekstiler på et professionelt niveau ikke blot i forhold til analyse og forskning, men også i forhold til formidling og publicering af forskningsresultater rettet mod såvel faglige som mere populære kredse.